Frontend

Công cụ phát triển ngăn xếp đầy đủ

Công cụ dành cho các Webdev Fullstack

Các công cụ phát triển full-stack là gì? Các công cụ được sử dụng để làm cho việc phát triển web trở nên dễ... Read more »

Đại khái thì Hana's Lexis làm lập trình viên Frontend

https://www.youtube.com/watch?v=pab1dcj4WDo Q: Hana là ai làm gì ở đâu?A: Hana hiện làm software engineer / lập trình viên ở Mỹ, là cựu chuyên Anh... Read more »
You cannot copy content of this page