Học lập trình

Chọn vai trò nào- Nhà phát triển phần mềm hoặc Nhà phát triển toàn bộ ngăn xếp?

Nhà phát triển phần mềm hay Fullstack web dev?

Lập trình viên full stack? Kỹ sư / nhà phát triển phần mềm? Họ là ai? Sự khác biệt là gì? Tôi có nên trở thành nhà... Read more »
Công cụ phát triển ngăn xếp đầy đủ

Công cụ dành cho các Webdev Fullstack

Các công cụ phát triển full-stack là gì? Các công cụ được sử dụng để làm cho việc phát triển web trở nên dễ... Read more »
lộ trình phát triển full-stack vào năm 2021

Roadmap toàn bộ con đường để trở thành Web developer toàn diện.

Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình cơ bản mà bạn sẽ cần biết nếu bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp trong phát... Read more »

Tổng hợp ngôn ngữ lập trình mà một nhà thiết kế web nào cũng phải biết để chọn.

Front-end web development: JavaScript Back-end web development: JavaScript, Java, Python, PHP, Ruby Mobile development: Swift, Java, C# Game development: C++, C# Desktop applications: Java, C++, Python Systems programming: C, Rust... Read more »
You cannot copy content of this page